Фокус група за изследване на нагласите на полицаите по темата за домашно насилие за област Силистра

19Фев
2020
Фокус група за изследване на нагласите на полицаите по темата за домашно насилие за област Силистра

Разнородни политики и специфика на практики в градските и селските райони споделиха районните 11 полицейски инспектори от РУ на МВР в област Силистра , взели участие на фокус група за домашното насилие, която се проведе на 19.02.2020, съвместно с фондация „Общество и сигурност“. Колко са важни добрата информираност и близостта на полицейските служители до гражданите и техните проблеми бяха някои от ключовите акценти във фокус групата. Участваха полицейски служители и на трите РУ на МВР – Силистра, Дулово и Тутракан.

Благодарни сме за активността и споделения добър опит, който отново илюстрира, че справянето с насилието изисква координирани усилия.

Благодарим и на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра за подкрепата при изпълнението на тази дейност.

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност“. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.