Кампания "Любовта не боли! Говори! Помогни!"

23Ное
2021

На 25 ноември 2021г. в деня на Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, фондация "Асоциация Анимус" стартира кампания "Любовта не боли! Говори! Помогни!"

Целта на кампанията е да повиши информираността на широката общественост за феномена домашно насилие, последствията от него, как да го разпознаем и насърчаване на сигнализирането при случаи на домашно насилие.

Кампанията е насочена за широката общественост и се надяваме със създадените информационни материали да изпълним поставената цел. 

Кампанията е в рамките на проект "Активни срещу насилието над жени”, изпълняващ се с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

www.activecitizensfund.bg