Областният управител на Областна администрация Сливен, г-н Вълчев бе домакин на последната трета среща за разработване на мониторингова система за работата при случаи на домашно насилие

20Апр
2022

На 19 април 2022 г,. се проведе последната работна среща за  обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики за работата при случаи на домашно насилие в Област Сливен.

За изработване на мониторинга, две години подред, бяха изпратени въпросници до районните съдилища, районните прокуратури, общините, службите за социално подпомагане, доставчиците на социални услуги.

„Активни срещу насилието над жени“ бе темата на работна среща за мониторинга на публичните политики и практики за работа при случаи на домашно насилие в област Сливен. Домакин на събитието бе областният управител Веселин Вълчев. „Нашата област е една от четирите в страната, в които се прилага тази мониторингова система, като критериите за това са тревожни. Анализите идват от обажданията на тел.112. Всички ние осъзнаваме сериозността на проблема и последствията. Има какво да се желае по отношение на превенцията“, заяви Веселин Вълчев при откриването на дискусията. В срещата участваха експертът от "Асоциация Анимус" Катя Кръстанова, зам.областният управител Пепа Генчева, представители на Районната прокуратура – Сливен - прокурорите Елена Панайотова и Александър Добрев, новият координатор в ОД на МВР за работата срещу домашното насилие Васил Монев и негови колеги от дирекцията и районните управления в Сливен, Нова Загора и Котел, ръководители на социални услуги в общините, експерт от община Сливен.

Данните показват, че образуваните в Районен съд – Сливен производства по Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/ нарастват от 32 през 2021 г. на 56 през 2021 г. Половината от производствата за предходните две години са били прекратени, в по-голямата си част - заради оттегляне на исковата молба от потърпевшата страна. Общият брой на издадените заповеди за незабавна защита по ЗЗДН е 45. В 5 от случаите на домашно насилие съдът е отстранил извършителя от обитаваното жилище за определен срок от време, 47 са приложените мерки срещу извършители за въздържане от домашно насилие и 48 – за забрана да приближават пострадалото лице, жилището, местоработата му и местата му за социални контакти и отдих за определен срок от време.

Производствата по ЗЗДН в Районния съд в Нова Загора са 22 през 2020 и 2021 г., като 5 от тях са прекратени. В Районен съд Котел са 19, а прекратените - 7.

Почти всички производства са образувани по искова молба на потърпевшата страна. Само в 8 от случаите това е станало по молба на брат, сестра или попечител.

По време на срещата акцент бе поставен на усилията, полагани от МВР в Сливенска област, в работата при случаи на домашно насилие, оказваната подкрепа на жертвите на насилие. През м.г. са получени 328 сигнала, като 167 от тях са подадени на място, в Районните управления на МВР.

Пострадалите при домашно насилие могат да получат помощ в Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Сливен и в Центъра за обществена подкрепа в Нова Загора. Що се отнася до извършителите на домашно насилие, в съдебните решения липсва мярка за задължителни посещения на специализирани програми, съгласно ЗЗДН, тъй като такава услуга в област Сливен засега липсва.

От 1 април т.г., със заповед на Главния прокурор, Районните прокуратури са задължени да уведомяват пострадалите лица за начините да получат достъп до институциите, които ще им помогнат, както и да уведомяват самите институции за случаите на домашно насилие. Искови молби от името на или за пострадалото лице могат да се подават от Дирекциите за социално подпомагане, а с предстоящи нормативни промени – и от общините, подразделенията на МВР, лечебните заведения.

Мониторингът се осъществява за трета поред година по проект  ACF/ 41 „Активни срещу насилието над жени“, с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП, изълняван от фондация  „Асоциация Анимус“, в партньорство с фондация „Общество и сигурност“ и областната администрация в Сливен.