Пресконференция по представяне на проект „Активни срещу насилието над жени”

25Ное
2019

Днес, 25 ноември, отбелязваме Международния ден срещу насилието над жени. Всяка година Фондация „Асоциация Анимус“ участва в кампанията, която е част от световните „16 дни на активизъм срещу насилието над жени”. Във връзка с това, фондация „Асоциация Анимус“ даде  пресконференция по повод стартирането на проект "Активни срещу насилието над жени". Проектът се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, в партньорство с фондация „Общество и сигурност”.

Основна цел на проекта е да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени. В хода на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности:

  • Изследвания на нагласите на полицейските служители в 4 области (София, Силистра, Смолян и Сливен),
  • Мониторинг и анализ насочен към работата на ключови институции във връзка с домашното насилие (съд, прокуратура, социални служби);
  • Просветителска кампания, която има за цел да разясни феномена домашно насилие
  • Застъпническа кампания, която има за цел да предостави знания и да създаде умения на полицейските служители за разпознаване и интервенция при случаи на домашно насилие  

 

Участници: Мария Чомарова - директор на фондация „Асоциация Анимус”, Катя Кръстанова- психолог, Миглена Атанасова- координатор на проекта, Радостина Якимова- координатор проект, фондация „Общество и сигурност”.

Линк към събитието:

„Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „Асоциация Анимус” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”