Становище на фондация „Асоциация Анимус“ по Конституционно дело №3/2020г.

21May
2020

Считаме, че Конституционния съд следва да отклони искането за противоконституционност в цялост, тъй като с него се засягат редица въпроси, които не са от компетнциите на Конституционния съд. 

Цялото становище може да прочетете тук