Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги №053-08-23 от 17.07.2020г.

22Jul
2020

Фондация "Асоциация Анимус" счита, че внесените два законопрокета за изменение на Закона за социалните услуги засягат пряка принципа на социалната справедливост и тяхното разглеждне следва да бъде обект на прецизен и внимателен анализ и дебад, в който изразяваме готовност да се включим.

 

Становището на фондация "Асоциация Анимус" може да прочетете тук.