Становище по проекта на ЗИД на Закона за защита от домашно насилие

13Мар
2020

Най- важното за нас е бързото организиране и стратиране на специализирани услуги за домашно насилие, за да се предостави ефективна и навременна подкрепа на жертвите. 

 

Цялото становище може да прочетете тук.