Уъркшоп по проект „Активни срещу насилието над жени“, област Смолян

27Фев
2020

На 27 февруари заместник областния управител на област Смолян Андриан Петров откри работна среща, посветена на наблюдение на актуалните политики и практики по случаи на домашно насилие. В срещата взеха участие представители на ангажираните институции от в цялата област Смолян. Като основен проблем при случаите на домашно насилие бе очертана липсата на кризисни центрове за пострадали от домашно насилие на територията на областта и липсата на информация за възможностите за помощ и подкрепа на пострадалите. Активно участие с предложения за подобряване на взаимодействието между институциите и законодателни промени, направиха представители та районите прокуратури и районите съдилища в областта.