Уъркшоп за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики с представители на съд, прокуратура, полиция и социални служби от област Сливен

07Фев
2020

Заместник областния управител на област Сливен г-жа Димитринка Петкова на 07.02.2020 откри работна среща, посветена на наблюдение на актуалните политики и практики по случаи на домашно насилие. В срещата взеха участие 22 представители на ангажираните институции от общините Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел. Като основен проблем при случаите на домашно насилие бе очертана липсата на кризисни центрове за пострадали от домашно насилие.  

Благодарим на г-жа Петкова, заместник областен управител на област Сливен за подкрепа в  изпълнението на дейностите по проекта. 

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.