Уъркшоп за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики с представители на съд, прокуратура, полиция и социални служби от област Силистра

20Фев
2020
Уъркшоп за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики с представители на съд, прокуратура, полиция и социални служби от област Силистра

На 20 февруари се проведе среща и с 22 представители на всички институции на област Силистра. Тя бе открита от заместник областния управител на Силистра Стоян Бонев. Всички институции от област Силистра подчертаха, че успешната работа на тази територия при случаи на домашно насилие е благодарение на активната роля и практика на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра.

Благодарим на г-н  Бонев, заместник областен управител на област Силистра за подкрепа в  изпълнението на дейностите по проекта.

Тази дейност се осъществява в рамките на проект ACF 41/ „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност”. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.