Въпросник за изследване на нагласи на полицаи за домашното насилие

13Oct
2020

Обръщаме се към вас, полицеиски служители, с молба да попълните един кратък въпросник, който е свързан със случаите на домашно насилие във Вашата работа.

Целта на това изследване е да установи кои са най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват полицаите, когато работят с извършители и жертви на домашно насилие, кои са необходимите законодателни и структурни промени, за да се улесни тяхната работа и какво трябва да се подобри в обучението на работещите в МВР по темата „домашно насилие“.

Попълването ще Ви отнеме само няколко минути.
Въпросникът можете да намерите на този линк.