Welcome to activeagainstviolence

За нас и проекта

Проекта „Активни срещу насилието над жени“, който се  изпълнява от фондация „Асоциация Анимус“, в партньорство с фондация „Общество и сигурност“, с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Научи повече

Дейности по проекта

Проектът „Активни срещу насилието над жени“ ще допринесе за повишаване на осведомеността на полицаите и широката общественост за феномена домашно насилие и насилие над жени.

Очаквани резултати

  • Извеждане на проблемни области, добри практики и препоръки за приемане на мерките за подобряване на защитата за пострадалите от домашно насилие.
  • Повишаване на информираността на широката общественост за феномена домашно насилие. Очакваме увеличаване на докладването на насилието и оказаната помощ на жени с 30%.
  • 100 подпомогнати жени за преодоляване на последствията от домашно насилие.
  • 5 обучени жени-посланици, който открито да застанат срещу домашното насилие.
  • Промяна на нагласите, повишаване на познанията на при работа по случаи на домашно насилие на полицейските служители.