Изследване, мониторинг и анализ

В рамките на тази дейност ще бъдат направени фокус групи с полицейските служители от областите София-град, Силистра, Сливен и Смолян, за да се  проучат познанията и нагласите на полицаи относно темата домашно насилие, както и да се идентифицират възможни нужди от допълнително обучение и информация по темата.

Също така ще се направи събиране и анализ на статистика от тел. 112 за сигнали и реакция при случаи на домашно насилие.

Дейността включва и мониторинг на публични политики и практики чрез наблюдение работата на полиция, съд, прокуратура и социални служби в областите София-град, Силистра, Сливен и Смолян.

 Ще бъдат проведени и обучения за оптимизиране на методологията за мониторинг. Ще се анализират  5 случая на домашно насилие от практиката на фондация „Асоциация Анимус”.