Застъпническа кампания

Застъпническа кампания има за цел да предостави знания и да създаде умения на полицейските служители за разпознаване и интервенция при случаи на домашно насилие.  Тя предвижда провеждане на 8 обучения на полицейски служители в областите София - град, Силистра, Смолян и Сливен. Крайната цел на обученията е полицейските служители успешно да защитават правата на жертвите на домашно насилие.

Тази дейност предвижда и застъпничество за разкриване на Регионални консултативни центрове към адвокатските съвети в София, Силистра и Смолян, с цел подобряване на достъпа до правна помощ за уязвими лица.

Ще бъде  създаден и Ресурсен център за домашно насилие, който ще предоставя експертиза и подкрепа чрез публични лекции и изяви, консултации и супервизии по темата за домашно насилие.

Проектът ще приключи със заключителна кръгла маса, на която ще бъдат представени постигнатите резултати от заложените дейности по проекта.