Съдът оневинява бивш прокурор, пребил жена в центъра на Самоков

30Ное
2020

Просветителската кампания по проект ACF/ 41 „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, в партньорство с фондация „Общество и сигурност” има за цел да разясни феномена домашно насилие, причините и последствията, как да го разпознаем и какво да направим, ако станем свидетели на домашно насилие.

Към тази дейност се развива програма за овластяване на жени, преживели домашно насилие, която има за цел да подкрепи 100 жени, като 5 от тях да бъдат обучени и подкрепени да станат посланици за правата на жените и да застанат срещу домашно насилие.

Една от тези 5 жени посланици е Даниела Грудева. Главната героиня в репортажа. Чуй те какво разказа Даниела за насилието, което е преживяла, за болката, за страданието...

Тя е една силна жена, която търси справедливост и не се страхува да говори.

Виж повече