Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето № 054-01-111/04.12.2020 г.

22Dec
2020

 В заключение въз основа на всичко изложено, молим изцяло да отхвърлите поредния опит за цялостна, груба, несъобразена с международното право и останалото законодателство реформа в сферата на закрила на детето, внесена „набързо“ преди коледните празници, в края на година, в която законодателството в сферата на правата на децата беше многократно дебатирано, изменяно, беше заведено дело пред Конституционния съд досежно Закона за социалните услуги и в момента текат обществени консултации, свързани с подзаконовата уредба, която има пряка връзка и към засегнатите в проекта въпроси. Подобни недообмислени проекти не само влошават цялостната обществена среда, свързана със закрилата на детето, но липсата на диалог, анализ, консултация с компетентните институции, които действително работят с деца, непознаване на самата среда и опитите за „демонизиране“ за пореден път на неправителствения сектор, имат за жертва в крайна сметка именно децата, които следва да са в центъра на тази грижа и не бива да се превръщат в инструмент за прокарване на популистки цели.

 

Становището на фондация "Асоциация Анимус" можете да прочетете тук