Втори уъркшоп за изготвяне на мониторингова система за домашно насилие област Смолян

10Dec
2020

На 10 декември 2020 г. се проведе втория уъркшоп за изготвяне на мониторингова система с ангажирани инститиции по темата в Област Смолян. Срещата се проведе онлайн и в нея взеха участие 11 участника. По време на срещата бе обсъдена обобщената информация от попълнените въпросници за събиране на информация по случаите за домашно насилие от съд, прокуратура, полиция, социални служби, доставчици на услуги. Ангажираните институции споделниха своят опит и срещаните трудности в процеca на на работа по случаите на насилие, както и споделиха, че област Смолян се нуждае от просветителска кампания по темата.