Новини

22Dec
2020

Годишно подкрепяме над 15 000 човека чрез няколко значими програми като Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Кризисен център за пострадали от насилие „Света Петка“; Национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие и детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. Въз основа на този опит имаме ясен и задълбочен поглед върху начина на функциониране и прилагане на Закона за закрила на детето, опасностите и рисковете, пред които уязвими групи деца са изправени и взаимоотношенията между тези деца и техните семейства и държавата при прилагане на Закона за закрила на детето

11Dec
2020

По време на пандемия се наблюдава увеличаване на случаите на домашното насилие, тъй като хората са принудени да съжителстват в ограничено пространство. Повишава се напрежението и тревожността и някои хора изпитват затруднения да се справят с гнева си и да контролират агресията си. Това води до по-висок риск за онези, които се превръщат в жертви.

.

10Dec
2020

Фондация "Асоциация Анимус" даде становщие и се включи в отвореното писмо, заедно с 70 граждански организации в България,повод атаката срещу правата на децата по повод предложенията за изменения в Закона за закрила на детето. 

10Dec
2020

На 10 декември 2020 г. се проведе втория уъркшоп за изготвяне на мониторингова система с ангажирани инститиции по темата в Област Смолян. Срещата се проведе онлайн и в нея взеха участие 11 участника. По време на срещата бе обсъдена обобщената информация от попълнените въпросници за събиране на информация по случаите за домашно насилие от съд, прокуратура, полиция, социални служби, доставчици на услуги.

07Dec
2020

Пред "Дневник" Надежда Стойчева, директор на "Асоциация Анимус'' и психотерапевт, обясни покачването на броя на имейлите с невъзможността на жените да се доберат и говорят спокойно по телефона, защото са затворени с насилниците си.

02Dec
2020

Катя Кръстанова, психолог във фондация "Асоциация „Анимус“: Съдът преценява да постанови или да не постанови незабавна защита и съответно в последващо заседание да реши какви ще са другите мерки за закрила. Съдията преценил, че риск очевидно не е висок за живота и здравето на децата в това семейство не е постановил незабавна защита с мерките по нея.

01Dec
2020

Слушаме как съседът крещи на жена си, че ще я убие и усилваме звука на телевизора, за да не чуваме писъците й изпод юмруците му. “Техни си работи - казваме - няма да се месим, че знае ли човек - може и ние да го отнесем.” 

30Ное
2020

Една от тези 5 жени посланици е Даниела Грудева. Главната героиня в репортажа. Чуй те какво разказа Даниела за насилието, което е преживяла, за болката, за страданието...

26Ное
2020

Директорът на фондация "Анимус" и психотерапевт Надежда Стойчева:общо 1606 души, пострадали от насилие, са се обадили на горещата телефонна линия от началото на годината до 23 ноември. От тях, 295 души са били настанени или консултирани от фондацията.“В началото на въвеждането на мерките през пролетта имаше 12% повишаване на случаите на домашно насилие. В същото време имаше и близо 50% увеличаване на писмата от жените до нас. Голямо покачване имаше и веднага след приключването на локдауна. Самите случаи станаха и много по-тежки от гледна точка на физическото и психическото насилие"

Pages